Groene ambitie

Bij Brink Group willen wij onze zaken zo doen dat ze zo weinig mogelijk impact op het milieu hebben. We zijn er niet alleen van overtuigd dat dit het juiste is om te doen, het hele bestaan van het bedrijf hangt af van onze medewerkers, klanten en eindgebruikers die in staat zijn om te genieten van een actieve levensstijl in een gezonde outdoor omgeving.

Om een betere focus te hebben en onze inspanningen die deze ambities ondersteunen te vangen, hebben we de ambities samengevat in vijf focusgebieden:

Product

Brink Group is marktleider als het gaat om productdesign en innovatie. Vanaf het beginstadium van het ontwerp verkennen we de methoden om de impact te verminderen die onze producten op het milieu hebben tijdens hun levensduur. Al deze elementen komen aan bod; van ontwerp en materiaalkeuze tot productie, functioneren, reparatie en recyclen.

Energie

Energie voorziet ons in alles wat we doen, van de lichten en de computers in kantoren, naar de robot lasapparatuur en de heftrucks in de fabrieken. We richten ons op het verminderen van de hoeveelheid energie die we verbruiken en het hergebruiken van energie.

Water

Brink Group richt zich op vermindering van de waterconsumptie, vooral in de industrie, maar ook in onze kantoren. Door het bevorderen van hergebruik van afvalwater zorgen we ervoor dat het milieu zo weinig mogelijk wordt aangetast.

Afval en recycling

Naast fysieke afvalvermindering als een bijproduct van de productie, recyclen en verbeteren we de handelingen van afval in onze andere activiteiten.

Verantwoordelijke inkoop en logistiek

Onze inspanningen gaan terug naar onze leveranciers  en voorwaarts richting onze klanten. We selecteren en controleren zorgvuldig onze logistieke keten met de focus op slimme en logische oplossingen. Door open en helder te zijn over onze acties en ambities richten we ons op het verder verbeteren in de toekomst.

Supply Chain Ethics

Brink Group heeft productievestigingen in Nederland, Frankrijk,  Zuid-Afrika en Thailand en is bovendien betrokken bij diverse onderdelen en materiaal leveranciers wereldwijd. Verantwoorde inkoop is een van onze aandachtsgebieden en dit leidt ons gedrag als een bedrijf, waar we ook zaken doen. Dit om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid veilig te stellen.

Onze Brink Group ‘Code of Conduct’ schetst welke principes we in het bedrijfsleven toepassen, maar beschrijft ook basisprincipes die betrekking hebben op onze algemene waarden hoe we handelen en ons gedragen in onze relaties met klanten, leveranciers, werknemers enz.

De Brink Group ‘Code of Conduct’ voor leveranciers schetst de eisen waaraan elke leverancier moet voldoen om te beantwoorden aan de waarden van Brink Group. De ethische normen en eisen voor onze leveranciers zijn gebaseerd op internationale normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en bevatten het gebied van mensenrechten, veilige en gezonde werkomstandigheden, eerlijke arbeidsvoorwaarden en milieueisen.