Nasze działania na rzecz ochrony środowiska

Brink Group pragnie prowadzić działalność w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne. Towarzyszy nam nie tylko przekonanie, że właśnie tak należy postępować – całe istnienie naszej firmy zależy od tego, czy nasi pracownicy, klienci i użytkownicy będą mogli cieszyć się aktywnym stylem życia w czystym środowisku naturalnym.

Aby lepiej ukierunkować nasze działania na rzecz ochrony środowiska i zwiększyć ich skuteczność, podzieliliśmy je na pięć obszarów:

Produkt

Brink Group jest liderem w swojej branży w zakresie projektowania i innowacji. Już od wczesnych etapów projektowania badamy różne metody ograniczania wpływu, jaki nasze produkty będą wywierać na środowisko naturalne przez cały okres eksploatacji. Bierzemy pod uwagę wszystkie elementy, od projektu i materiałów po produkcję, użytkowanie, naprawę i recykling.

Energia

Energia potrzebna jest nam do realizacji wszystkich naszych działań – od oświetlenia i komputerów w biurach po roboty spawalnicze i wózki widłowe w zakładach produkcyjnych. Kładziemy nacisk na zmniejszanie zużycia energii oraz zamienianie coraz większych jej ilości na energię odnawialną.

Woda

Brink Group kładzie nacisk na ograniczanie zużycia wody, głównie w procesie produkcji, ale również w swoich biurach. Wybieramy procesy z obiegiem zamkniętym, aby odprowadzane przez nas ścieki w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko naturalne.

Odpady i recykling

Oprócz zmniejszania ilości odpadów będących produktem ubocznym produkcji, korzystamy z recyklingu oraz udoskonalamy system zarządzania odpadami pochodzącymi z innych źródeł.

Odpowiedzialne zaopatrzenie i logistyka

Nasze działania z jednej strony obejmują dostawców, a z drugiej – klientów. Ostrożnie dobieramy i monitorujemy łańcuch dostaw i łańcuch logistyczny, kładąc szczególny nacisk na inteligentne i logiczne rozwiązania. Udzielając pełnych i jasnych informacji dotyczących naszych działań i dążeń, realizujemy nasz cel, którym jest dalsze doskonalenie się w przyszłości.

Etyka łańcucha logistycznego

Brink Group posiada zakładów produkcyjnych w Holandii, Francji, RPA i  Tajlandia, lecz dodatkowo korzysta z usług kilku globalnych dostawców części i materiałów. Odpowiedzialne zaopatrywanie jest jednym z obszarów, na które kładziemy szczególny nacisk, kierując się nim we wszystkich działaniach biznesowych. W ten sposób możemy zagwarantować, że zasady odpowiedzialności społecznej są przez nas przestrzegane.

Kodeks Postępowania Brink Group to nie tylko zarys zasad, którymi kierujemy się w biznesie, ale także opis głównych reguł dotyczących ogólnych wartości, jakie stosujemy w kontaktach z klientami, dostawcami, pracownikami itd.

Kodeks Postępowania Dostawców Brink Group przedstawia zarys wymogów, które musi spełnić każdy dostawca, aby działać w zgodzie z wartościami Brink Group. Normy etyczne i wymogi dla naszych dostawców opierają się na międzynarodowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz obejmują poszanowanie praw człowieka, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uczciwe warunki zatrudnienia, jak również wymogi dotyczące ochrony środowiska.