Zaangażowanie w sferę społeczną

Czym się zajmujemy – nasze zaangażowanie w sferę społeczną

Prowadzone przez Brink Group działania o charakterze społecznym obejmują wiele aspektów, w tym m.in. rozwój pracowników oraz konstruktywne zaangażowanie społeczne.

Od 2012 roku Brink Group współpracuje ze szkołą Mackay w Holandii, do której uczęszczają dzieci z trudnościami w uczeniu się. Naszą współpracę rozpoczęliśmy, wykorzystując techniczną wiedzę fachową w celu udzielenia szkole wsparcia w kwestiach praktycznych oraz ofiarowując materiały i wyposażenie. Od tamtej pory nasze zaangażowanie znacznie się pogłębiło, czemu sprzyja fakt, że pracownicy Brink Group i personel szkolny mają okazję wzajemnie się poznawać, co z kolei otwiera nowe możliwości i stymuluje obszary współpracy. Kilkoro uczniów ze szkoły Mackay zdobywa doświadczenie zawodowe w naszej firmie pod czujnym okiem entuzjastycznie nastawionych pracowników.

Latem 2013 roku pracownicy Brink Group oraz personel szkoły dokonali wspaniałego wyczynu, wjeżdżając na rowerach po stromym zboczu na szczyt Mont Ventoux we Francji. Dokonali tego aż trzy razy, aby zebrać fundusze na realizację programu partnerstwa szkół. W 2014 roku wzięli udział w wyścigu „Marmotte”, którego trasa obejmowała najtrudniejszy etap ze słynnego Tour de France.

Jak dotąd udało się nam rozszerzyć naszą pomoc na kilka innych szkół dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w regionie, a także zbadać możliwość przekonania innych firm, aby umożliwiły ich wspaniałym uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego.Kolejne inicjatywy podejmujemy w okolicach naszych zakładów we Francji i RPA.